בלבול כתובות בחמאס

(אל-חיאת) אבו מאזן: "מאמצי התיווך המצריים נתקלים בקשיים בשל היעדר כתובת ברורה לקבלת החלטות בחמאס".

המאמצים המצריים לפתרון משבר החייל החטוף נפגעים בשל העמימות של זהות הגורם האחראי על קבלת ההחלטות בחמאס.

היעדר כתובת בחמאס נובע ממבנה הארגון המאופיין בגמישות ודינמיות ואין בו היררכיה ברורה. מבנה זה מאפשר לחמאס להתאים עצמו לשינויים במציאות על ידי שינוי משקלם היחסי של גופי התנועה השוני. ואולם, מבנה זה מקשה על הארגון לקבל החלטות "קשות" בסוגיות אסטרטגיות.

כך, למשל בסוגיית החייל החטוף, מעורבים כמה גורמים בחמאס אשר אינם רואים עין בעין:

  • הנייה (פנים) מול משעל (חוץ) - ככלל, הנהגת החוץ שמוביל אותה חאלד משעל קיצונית יותר מהנהגת הפנים.
  • דרג מדיני ודרג צבאי - הזרוע הצבאית של החמאס מורכבת מכמה חוליות, ארגונים ותנועות, אשר זיקתם לתנועת החמאס משתנה מאחד לשני.
    לדוגמא: "ועדות ההתנגדות העממית", הן פורשי פת"ח, מקורבים לחמאס. לעומתם "צבא האיסלאם" הוא ארגון חדש יחסית שהוקם ע"י איש החמאס מומתאז דרמש, שהסתכסך עם מפקד ועדות ההתנגדות (אבו סמהדנה שנהרג לאחרונה). המכנה המשותף בין הארגונים הוא לרוב נאמנות למפקדים מקומיים, ולאו דווקא נאמנות על רקע ארגוני-אידיאולוגי.
    הגם שחוטפי החייל גלעד שליט מזוהים עם חמאס חוץ ולא סרים למרות הנייה, לא בטוח שישמעו להוראה של משעל לשחרר את החייל אם לא יתמלאו התנאים שהציבו.
  • ממשלת הרשות ותנועת החמאס - מנהיגי החמאס מדגישים את הבידול בין חברי ממשלת הרשות לבין חברי התנועה מטעמים מדיניים (ר' ממי דורשים להכיר בישראל?)

מציאות זו מדגישה את הקושי למצוא גורם בתוך החמאס אשר ניהל לנהל עימו מו"מ יעיל על סוגיית החייל החטוף.

מקורות