דיון בין-לאומי במצוקות ערביי ישראל

(הארץ) שני מופעים חדשים מצביעים על מגמת הבנאום בסוגיית ערביי ישראל.

שני אירועים שהופיעו בעיתונות ביממה האחרונה מחזקים את מגמת הבינאום של סוגית ערביי ישראל, על פיה נושא שהוא לכאורה פנים-ישראלי הופך לסוגיית חוץ מובהקת:

  • ארגונים המייצגים את הקהילה הבדווית מתכוונים לפנות לאו"ם ולטעון לאפליה מצד מדינת ישראל. ישראל חתומה על אמנה בין-לאומית לביעור האפליה הגזענית המחייבת אותה להגיש דוחות תקופתיים המעידים על התקדמותה בצמצום הפערים. בחודש הבא תתקיים בז'נבה ועידה שבה יוצג הדוח הרשמי. אולם, לצידו יגישו ארגונים לזכויות אדם דו"ח אלטרנטיבי שיצביע על כך שישראל מפלה את הבדווים בחלוקת קרקעות, אספקת מים ואספקת שירותים אזרחיים ודתיים.
  • בשבוע שעבר ביקרה בישראל משלחת של נציגי ארגונים יהודיים מארה"ב במטרה לבחון את מצבם של ערביי ישראל. בסיורים שקיימה "עמותת סיכוי" נחשפו המבקרים למצוקת התשתיות שמהם סובל המגזר הערבי.

מכון ראות טוען כי בנאום סוגיית ערביי ישראל-מסוגית פנים ליחסי חוץ והדיון בבעיה "פנים-ישראלית" בפורומים בין-לאומיים מחייב עדכון של תפיסת המדיניות הישראלית בסוגיה זו.

לשאלת מעמדו של המיעוט הערבי בישראל השלכות מדיניות מרחיקות לכת לאור האפשרות שבעתיד תקום מדינה פלסטינית לצידה של מדינת ישראל.

התמודדות מבעוד מועד עם השאלות העולות באשר לנושא זה יכולה להתמקד בשורה של צעדים כגון נקיטה במהלכים לשיפור מעמדם האזרחי והחברתי של הערבים וכן האחדת המנגנונים הממשלתיים העוסקים בנושא.

מקורות