זכות השיבה לעזה

היציאה מהרצועה היא הזדמנות לפתרון בעיית הפליטים בשטח הרשות. הסדרת שיבתם לעזה, שיקומם ונטילת הסמכויות של אונר"א עשויים להוות תחילת הפתרון בסוגייה זו.

גידי גרינשטיין, Nrg מעריב, 18/9/05

בעיית הפליטים הפלשתינים עומדת בלב הסכסוך הישראלי-פלשתיני. אונר"א, סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים פלשתינים של האו"ם, מגדירה יותר מ-4 מיליון אנשים כ"פליטים פלשתינים". בעזה עצמה כ-750 אלף פליטים, ומחציתם מתגוררים במחנות פליטים.

בעקבות ההתנתקות נוצר רגע נדיר בסוגיית הפליטים. לאחר יציאת ישראל מגבול עזה-מצרים, נפתח פתח לקידום פתרונה עוד לפני הסדר הקבע. פליטים יוכלו לשוב לעזה מירדן ומלבנון, תוכניות הפיתוח בעזה עשויות לספק מגורי קבע לפליטים, וניתן להתחיל להעביר את סמכויותיה של אונר"א לרש"פ ולהסדיר את יציאתה משטח עזה.

הזדמנות זו לא נעלמה מעיניים ערביות. בירדן ובלבנון נשמעו קריאות להחזיר את הפליטים לעזה. אבו-מאזן מצדו קרא למדינות המארחות לתת לפליטים אזרחות. כל הצדדים מבינים שלא רחוק היום שבו תהיה זו הרש"פ, ולא ישראל, אשר תמנע שיבה של פליטים פלשתינים לשטח הפלשתיני. בנסיבות אלה, על ישראל לבחון מחדש את מדיניותה.

להעביר את הכדור לרשות
אור ירוק לשיבת הפליטים לעזה יעביר את הכדור למגרשן של הרש"פ, לבנון וירדן, כמו גם למגרשם של בתי האב במחנות הפליטים. מצבה הכלכלי של הרש"פ קשה, ושל עזה קשה שבעתיים. רובם המכריע יבחר שלא לחזור. כתוצאה מכך, מעמדה של זכות השיבה עשוי להישחק, משום שיתברר כי התביעה למימושה שימשה כחרב במאבק המדיני מול ישראל ותו לו.

בנוסף, תוכניות הפיתוח המקיפות בעזה הן הזדמנות להסדרת מגורי הקבע של הפליטים. רובם כבר עזבו את מחנות הפליטים. הבנייה הצפויה בעזה עשויה להאיץ מגמה זו. בפרט אם חלקה יתבצע על חשבון שטחים של מחנות הפליטים.

לבסוף, סיום הכיבוש בעזה פותח פתח לדחיקת רגליה של אונר"א. אמנם אונר"א מספקת שירותי מזון, בריאות, רווחה וחינוך למאות אלפי פלשתינים, והיא המעסיק הגדול ביותר בשטחים; אך מצד שני, אונר"א היא זו שמשמרת את מעמדם הייחודי של הפליטים ומקשה, בעצם נוכחותה וקיומה, על כל סיכוי להתקדמות בסוגיה זו, למעט במסגרת הסדר כולל. ללא העברת הסמכויות של אונר"א לרש"פ, או לגורמי סיוע אחרים, אנו צפויים לחידוש בין-לאומי מבית היוצר הפלשתיני: פליט פלשתיני במדינה פלשתינית.

תוכנית שיבה מסודרת לפליטים שרוצים לחזור לעזה, שימוש בשטחים הפנויים והמפותחים של גוש קטיף לצורך שיקומם, ותהליך הדרגתי להעברת סמכויות אונר"א לרש"פ, יבטאו חתירה אל מהותו של העיקרון של "שתי מדינות לשני עמים". עיקרון זה מחייב פתרון בעיית הפליטים בגבולות המדינה הפלשתינית העתידית. זהו מבחן כוונות עבור הרש"פ ומבחן יכולות עבור הקהילה הבינלאומית.