מלכוד הכוח הבינ"ל (2) – סדר פעולות הפוך

מכון ראות מתריע כי סדר הפעולות המדיניות עפ"י הגיון ההתנגדות של החזבאללה הפוך מסדר הפעולות המדיניות עפ"י ההיגיון של ישראל וארה"ב. תפיסות מנוגדות אלה עלולות להוביל את התהליך המדיני הנוכחי למבוי סתום.

שרת החוץ רייס אמרה הבוקר בירושלים כי "...כוח רב לאומי בלבנון וצעדים מדיניים הם יסוד להסדר... ועל לבנון לפעול לפירוק הקבוצות החמושות בשטחה ". (אתר מחלקת המדינה האמריקנית, 31/7/06).

מכון ראות מתריע כי סדר הפעולות המדיניות עפ"י הגיון ההתנגדות של החזבאללה הפוך מסדר הפעולות המדיניות עפ"י ההיגיון של ישראל וארה"ב. תפיסות מנוגדות אלה עלולות להוביל את התהליך המדיני הנוכחי למבוי סתום.

מה הסוגיה? - סיום המשבר בלבנון: שני הגיונות הפוכים

הגיון ההתנגדות של החזבאללה גוזר כי הוא לא יתפרק מנשקו עד להסדרה, כביכול, של כל הסוגיות התלויות ועומדות בין לבנון לישראל (אם בכלל). הגיון זה משרת אינטרס לבנוני וגם אינטרס איראני וסורי.

הגיון ההסדר המדיני של ישראל וארה"ב קורא לפירוק החזבאללה מנשקו והחלת ריבונותה של לבנון על כל שטחה במהלך או לפני הסדר מדיני אשר מקיף את הסוגיות התלויות ועומדות.

למה זה חשוב? - גוברת ההסתברות להסתבכות

ההגיונות ההפוכים הנ"ל עלולים להביא למבוי סתום בעיצוב ההסדר המדיני החדש או ביישומו.

התעקשות על פירוק נשק לפני יישוב הסוגיות התלויות ועומדות מנוגד להיגיון הבסיסי של ההתנגדות וצפוי להוביל למבוי סתום.

אי ישוב סוגיות אלה יותיר את החזבאללה על נשקו, גם אם שלא בסמיכות לגבול.

כיווני חשיבה ופעולה

לישראל אין יכולת להשפיע על ההיגיון של ההתנגדות שממנו נגזר סדר הפעולות של ישוב הסוגיות לפני פירוק הנשק. זאת משום שהוא נטוע בעצם מהותה של ההתנגדות.

מנגד, אי ישוב סוגיות אלה יצדיק את המשך המאבק של החזבאללה בכוח הבינ"ל או בישראל.

אם ישראל עומדת על סדר פעולות של פירוק נשק לפני או במהלך יישום הסוגיות התלויות ועומדות, עליה להכין עצמה למבוי סתום ולהימנע מנוכחות קבע בלבנון, אשר תשרת את הגיון ההתנגדות.

אם ישראל כן יכולה לקבל את סדר הפעולות של החזבאללה (קרי, שהוא יישאר חמוש עד לאחר הסדר כולל) עליה לפעול לפתרון הסוגיות התלויות ועומדות מול ממשלת לבנון ישירות או באמצעות צד ג'.