תפיסת השטח בדרום לבנון – מנכס לנטל?

תפיסת שטחים לשם יצירת אזור ביטחון חדש בדרום לבנון עלולה להפוך מנכס לנטל, משום שצה"ל עלול למצוא עצמו שולט בשטח, תחת אש ועם סימן שאלה גדול לגבי עצם ההגעה של כוח בין-לאומי לאזור.

ביומיים האחרונים צה"ל פועל להשתלט על שטחים בדרום לבנון כדי ליצור "אזור ביטחון" עד לכניסתו של כוח בין-לאומי לאזור (הראל, הארץ, 3/8/06).

מכון ראות מתריע כי תפיסת השטחים הללו עלולים להפוך מנכס לנטל, משום שצה"ל עלול לשלוט בשטח, להיות תחת אש ולהישאר עם סימן שאלה גדול לגבי עצם ההגעה של כוח בין-לאומי לאזור.

מה הסוגיה?

צה"ל משלים היום את השתלטותו על רצועת ביטחון בדרום לבנון בהיקף כמעט חופף לאזור הביטחון בו החזיק הצבא עד לנסיגתו מלבנון (5/00).

מטרתה של תפיסת השטח היא יצירת אזור "נקי" מכוחות החזבאללה והכשרת הקרקע לכניסת כוח בין-לאומי אחרי הפסקת אש.

בשל המורכבות שבגיבוש כוח בינ"ל (ר' "נקודת ראות 45: מלכוד הכוח הבינ"ל (4) – הדרך מהפסקת אש להסדר"), אחרי הכרזתה של הפסקת אש ולפני פריסתו של כוח בין-לאומי, צפוי להיות פער זמן משמעותי (להלן "תקופת הביניים").

היעד הישראלי הוא תקופת ביניים קצרה ככל האפשר אשר בסיומה ייושם הסדר מדיני-ביטחוני חדש, אשר יהיה בכוחו למנוע את חידוש היכולות של חזבאללה.

למה זה חשוב?

תקופת הביניים עלולה לאפשר לחזבאללה לשקם את המערך הצבאי שלו, לזכות מחדש בלגיטימציה בזירה הלבנונית ואולי אף למנוע את כניסתם של כוחות בינ"ל.

לפיכך, צה"ל עלול למצוא עצמו כשהוא מקיים נוכחות פיסית בשטח, עם אילוצים על פעילותו הנובעים מהפסקת האש, כשהוא חשוף להתקפות הגרילה של החזבאללה ועם ספק לגבי עצם פריסתו של כוח בינ"ל ומועד סיומה של תקופת הביניים.

כיווני חשיבה ופעולה

ככל שתקופת הביניים תהיה ארוכה יותר, כך יישחקו הקלפים המדיניים של ישראל. לפיכך, ישראל צריכה לשאוף להסדר של הפסקת אש עם לוח-זמנים ברור לפריסתו של הכוח הבינ"ל.

ישראל צריכה לשאול את עצמה האם נוכחות צבאית בשטח לבנון, לאחר ההכרזה על הפסקת אש, משרתת את יעדיה?

יתר על כן, לנוכח האילוצים המדיניים הכרוכים במעורבות בינ"ל אפקטיבית, ישראל צריכה לבחון מהן החלופות לפריסתו של כוח בינ"ל.

סוף.