Ynet: המגמה- בינאום יחסי יהודים וערבים בישראל
עוד בנושא

Ynet: המגמה- בינאום יחסי יהודים וערבים בישראל

מכון ראות התריע באחרונה על מגמה מובהקת של בינאום היחסים בין ישראל לבין המיעוט הערבי והמליץ לישראל לגבש את מדיניותה כלפי המיעוט הערבי ולבחון עד כמה מיושמים השוויון והמלצות ועדת אור

מכון המחקר ראות התריע באחרונה על מגמה מובהקת של בינאום היחסים בין ישראל לבין המיעוט הערבי והמליץ לישראל לגבש את מדיניותה כלפי המיעוט הערבי ולבחון עד כמה מיושמים השוויון והמלצות ועדת אור. עמדה זו פורסמה בעקבות דיון מיוחד שנערך בפרלמנט האיחוד האירופי, במסגרתו הוחלט להקים שדולה להגנה על זכויות המיעוט הערבי בישראל ולדון בסוגייה במוסדות האיחוד.

לכתבה המלאה