משטר הגבול בין ישראל ללבנון - "קיר לגיטימציה משופר"?

שר החוץ האיטלקי התבטא כי "אם כוח האו"ם יצליח בלבנון, נפעל גם בעזה". ההסדר החדש בלבנון הוא מופע של מודל חדש של משטר גבול בינ"ל של ישראל ולבנון, שספק אם יישומו רלוונטי לגבול בין ישראל לרשות הפלסטינית

בשנים האחרונות תפיסת הביטחון הישראליית ביחס למשטר הגבול התבססה על מודל "קיר הלגיטימציה", קרי, הכלת האיום הצבאי אחרי נסיגה חד-צדדית ללא הסכם באמצעות השילוב בין נסיגה לגבולות בינ"ל מוכרים והרתעה צבאית.

מודל זה יושם בנסיגה הישראלית מלבנון (5/00) ובהתנתקות מעזה (8/05).הנסיגה מלבנון זכתה להכרה רשמית של האו"ם, ואילו הנסיגה מעזה לא לוותה באישור רשמי של גוף בינ"ל.

מלחמת לבנון השנייה לכאורה בישרה על קריסת מודל "קיר הלגיטימציה". כיום, לאחר המלחמה נראה שמתגבש מודל חדש של משטר הגבול, המבוסס על שילוב בין "קיר הלגיטימציה" לבין כוחות בינ"ל חוצצים (ר' החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1701). יש לראות את הצהרתו של שר החוץ האיטלקי בהקשר זה.

ואולם, מכון ראות מתריע כי כשם שבלבנון נתקלת פעולת פריסתו של הכוח הבינ"ל בבעיות (ר' מלכודי הכוח הבינ"ל) ולא ברורה מידת הצלחתו של המודל החדש, על אחת כמה וכמה קיימים מכשולים ליישום המודל החדש מול הפלסטינים:

  1. תפיסת "קיר הלגיטימציה" כשלה לכאורה אחרי ההתנקות מאחר שהפלסטינים ראו בנסיגה מעזה ניסיון ישראלי לחזק את שליטתה בגדה ולערער את העיקרון הפלסטיני של "עזה והגדה כיחידה טריטוריאלית אחת".
  2. כדי שהמודל החדש של משטר הגבול יהיה יעיל כלפי לבנון והפלסטינים, הוא צריך להיות מלווה בחבילה של אמצעים משלימים כגון:

"חבילה מדינית"; מנגנון ליצירת מנופי לחץ מול שחקנים שלישיים מתערבים (כאיראן וסוריה למשל); ומהלכים לחיזוק שלטון מקומי אפקטיבי, שיוכל להוות "כתובת" מדינית וצבאית לביסוס הרתעה או למהלכים מדיניים.

מקורות:

  • מירון רפפורט, הארץ, 25/7/06, לכתבה המלאה לחץ כאן.