חילוקי דעות מהותיים בסוגיית הפליטים

במקביל למגעים להתנעה מחדש של התהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים, הצהרות בנוגע לסוגיית הפליטים הפלסטיניים מצביעות על פערים משמעותיים בתפיסות שני הצדדים.

במקביל למגעים המתנהלים בנוגע לחידוש התהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים, מתחיל להתעורר גם הדיון בסוגיית הפליטים הפלסטינים, ומתחדדת ההבחנה בין עמדות הצדדים בנוגע לסוגיה.

חילוקי הדעות נוגעים לא רק לשאלת פתרון הסוגיה, אלא גם לשאלת מעמדה של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם (אונר"א) אשר מספקת שירותי חינוך, הזנה, בריאות ותעסוקה ללמעלה מ-4 מיליון פליטים פלסטינים.

על-פי התפיסה הישראלית -

  • סוגיית הפליטים תיפתר במסגרת הקמתה של מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. זכות השיבה של הפליטים תמומש בגבולות המדינה הפלסטינית;
  • אונר"א אינה מסייעת לפתרון סוגיית הפליטים. יש לפעול להעברת סמכויותיה של אונר"א לידי מוסדות הממשל ברשות הפלסטינית, בירדן, בלבנון ובסוריה, אשר נושאות באחריות לאוכלוסיית הפליטים שבשטחיהן.

על-פי התפיסה הפלסטינית -

  • סוגיית הפליטים תיפתר עם מימוש זכותם של הפליטים לשוב למקומות מוצאם. קולות גוברים בזירה הפלסטינית טוענים כי זכות השיבה היא זכות אישית של כל פליט, וכי אין לנציגות לאומית כלשהי - בין אם פת"ח או חמאס - זכות לשאת ולתת על זכות זו בשמם של הפליטים.
  • אונר"א ממלאת תפקיד חשוב בהגנה על זכויותיהם של הפליטים הפלסטינים. יש להמשיך את פעילותה ברש"פ ובמדינות המארחות במימון הקהילה הבין-לאומית.

מקורות